Virtuální prohlídky

Co to je virtuální prohlídka?

Virtuální spojení alespoň dvou sférických (kulových) panoramat do vzájemné interakce, která ve vhodném prohlížeči zabezpečí procházení z jednoho panoramatu do jiného. V rámci daného panoramatu se můžeme rozhlížet všemi směry, přibližovat i oddalovat obraz a to za pomoci myši, klávesnice či třeba tahem prstů na iPadu. Prohlídka může dále obsahovat např. půdorys s označením míst odkud a jakým směrem se díváme (radar), doprovodný text, další fotografie, film, zvukový či hudební doprovod, odkazy na webové stránky, mail, jiné virtuální prohlídky apod. To vše s cílem co nejvíce oslovit účastníka dané prohlídky.

Jak se virtuální prohlídka dělá?

Nejprve je třeba vybrat vhodná stanoviště tak, aby pokryla klíčová místa a pokud možno bylo z jednoho vidět na následující. Z těchto míst budou nafocena jednotlivá sférická panoramata. Je třeba se rozhodnout, s jak velkým rozlišením chceme jednotlivé scény nafotit. Taktéž je třeba zvolit, zda z důvodu vysoké světelné dynamiky scény není třeba využít HDR fotografie.

Dále je třeba získat a zpracovat všechny další komponenty jako jsou mapy, půdorysy, ovládací prvky, texty, filmy, zvukový a hudební doprovod, fotografie apod. Následuje zpracování jednotlivých sférických panoramat, každé přitom sestává minimálně ze 6, ale spíše z 18 a více jednotlivých fotografií. Teprve pak je možno vytvořit mezi všemi komponentami virtuální prohlídky vzájemné vazby.

Poslední etapou je transformace virtuální prohlídky do klientem požadovaných datových formátů, rozlišení a případně další služby jako je vytváření snímků z prohlídek, videa, plakátů, prostorových skládanek apod.

Jak se připravit na fotografování virtuální prohlídky?

Kromě toho, že byste měli vědět, co chcete ukázat, je třeba věci uvést do stavu, v jakém chcete, aby byly zaznamenány a tedy i prezentovány.