HDR fotografie

Standardní expozice'

Co to je HDR fotografie?

HDR neboli "High Dynamic Resolution" fotografie vzniká sloučením zpravidla alespoň tří fotografií téhož objektu, které se navzájem liší délkou expozice, tedy časem, po který světlo exponuje film resp. čip fotoaparátu. Každá jednotlivá expozice tak optimálně zachytí určitou část jasu (kresby) snímku. Sloučený snímek pak může s přihlédnutím k záměrům autora zobrazit jak tmavá, tak i světlá místa dobře prokreslena. Na shora uvedeném příkladu se zaměřte např. na mraky, ledovou hladinu či stín na skále a pozorujte rozdíly mezi expozicemi.

Z uvedeného je zřejmé, že HDR fotografie je vhodná všude tam, kde jsou velké rozdíly mezi nejsvětlejším a nejtmavším místem scény, tedy např. slunečný den v exteriéru či situace, kdy chceme zachytit interiér i exteriér současně. Typickým příkladem jsou virtuální prohlídky. Neschopnost fotoaparátu zachytit vše jedním snímkem je dána "citlivostí" (dynamickým rozsahem) filmu resp. čipu fotoaparátu. U digitálních fotoaparátů, ale i běžných monitorů, je dalším limitem i způsob ukládání a zobrazování fotografií. Nejběžnější formát JPG používá pro každou ze tři složek, ze kterého jsou barvy míchány (red,green,blue), pouze 8 bitů, tedy pouhých 256 úrovní jasu. Pokročilejší fotoaparáty jsou schopny ukládat ve formátu RAW již po 10-14bitech, tedy 1024-16384 úrovní jasu na složku. HDR fotografie však používá až 32 bitů, tedy až cca 4 miliardy úrovní jasu na každou složku.

Pozorný čtenář zaznamenal, že běžný monitor zobrazuje pouze 8 bitů na složku, tak k čemu ty miliardy? Kromě toho, že situace se vyvijí a jsou již dostupné monitory i tiskárny s širší barevnou škálou, tak i se stávajícími prostředky si můžete z HDR fotografie vybrat to, co chcete zdůraznit či potlačít při zobrazení pro "koncového" uživatele. Rovněž ve shora uvedeném příkladu je "HDR" fotografie jen jedním z tisiců možných zobrazení originálního HDR souboru, neb je zobrazena s 8 bity na složku.