Panoramatická a sférická fotografie

Pohled na východ

Co to je panoramatická a sférická fotografie?

Standardní fotografický snímek zachycuje jen více či méně úzký výřez reálného světa. Pro zachycení širších souvislostí je nepostačující. Jednou z cest, jak toto omezení obejít, je provést více fotografií z jediného bodu do různych směrů s jistým překryvem a tyto snímky později složít do panoramatické fotografie. Ta dokáže zachytit třeba i celý obzor (panorama), pokud uděláme snímky do všech horizontálních směrů. Pokud se neomezíme jen na horizont, ale začneme fotit i směrem nahoru či dolu, jsme schopni snímky pokrýt povrch celé koule kolem nás (sféra). Výsledkem je pak sférická fotografie.

Na výše uvedeném příkladu vidíme 4 horizontální snímky. Ty by samy o sobě stačily na panoramatickou fotografii, ale pokud přidáme další dva, získáme fotografii sférickou. Protože obrazové informace se ukládají v bězných aplikacích v rovině (2D) a my jimi zobrazujeme prostor (3D), je třeba je ukládat v nějaké geometrické projekci. Níže vidíte jak panoramatickou, tak sférickou fotografii z našeho příkladu v ekvirektangulární projekci. Sférická panoramata si můžeme prohlížet "3D" ve virtuální prohlídce.

Panoramatická HDR fotografie Jarmiliny skály nad zamrzlým Máchovým jezerem

Sférická HDR fotografie Jarmiliny skály nad zamrzlým Máchovým jezerem