Širokoúhlá a projekční fotografie

Ukázky fotografií

Pokud již máme nejlépe sférické panorama k dispozici, je možné využít té skutečnosti, že víme pomocí jaké geometrické projekce je kulová sféra (3D prostor) zobrazena v plochém (2D prostoru) fotografického souboru. Na základě matematických postupů, tak můžeme přepočítat jeden druh rovinného zobrazení prostoru (projekce) v jiný. Důležitým parametrem u řady těchto tranformací jedné projekce v jinou je zorný úhel. Zjednodušeně řečeno se jedná o úhel, kterým v danou chvíli pozorujeme cílový objekt v jednom záběru (pohledu). Pokud bude zorný úhle menší, než je typické pro zorný úhel lidských očí, bude se nám předmět jevit jako zvětšený resp. přiblížený, naopak pří širším zorném úhlu se nám bude jevit menším respektive vzdálenějším. Při velmi širokých úhlech záběru nad cca 100o může docházet dle zvolené projekce i k významným deformacím. Při vhodně zvolených dalších parametrech jako jsou směr pohledu a výřez z celkového záběru, bude i nadále zachován informační obsah a navíc můžeme získat i další a to estetický rozměr.

Na shora uvedených fotografiích můžeme pozorovat řadu projekcí, ale i stejné projekce s různými zornými úhly. Projekce naopak nebyly upravovány žadnými dalšími výřezy, kterými by šlo zdůraznit jak informační či estetickou stránku. Další projekce ukazují jinou možnost projekční fotografie a to pokrytí nějakého prostorového tvaru sférickou fotografií. Zde můžete vidět např. pokrytí fotbalového míče či deštníku. Využití pro výrobu např. upomínkových předmětů je nasnadě.