Kdo a jak může virtuální prohlídku využít

Jarmilina skála nad zamrzlým Máchovým jezerem

(Rozhlédněte se po panoramatu tahem myši, pohled příbližte/oddalte klávesami shift/ctrl-cmd pro Mac, pomocí ikony zvolte fullscreen zobrazení.)

Využití pro cestovní ruch

Dát o sobě vědět novou, neotřelou formou je vždy konkurenční výhoda. Zkuste virtuální prohlídku umístit na své webové stránky, odkaz na ni do virtuálních map, informačních systémů zaměřených na cestovní ruch apod. Vtáhněte tak nové zájemce do svého prostředí a ukažte jim, že nemusí být tak konzervativní a jezdit za jistotou jen tam, kde to dobře znají. Nechte jim vybrat stůl, u kterého si dají oběd, nechte jejich děti si slepit z papírové vystřihovánky Vaše panorama, ukažte jim výhled do krajiny v okolí, ukažte jim své špičkové exponáty či atrakce.

Využití pro majitele realit

Také se Vám stává, že:
Jste si nezajistil úplnou fotodokumentaci, když byla nemovitost v nejlepší kondici a teď by se Vám kvůli jejímu pronájmu, prodeji či jen proto, abyste mohl posoudit vliv času hodila? Přebíráte od nájemce zpět pronajatý prostor, zjistíte řadu nesrovnalostí na nemovitosti či inventáři a předávající Vám tvrdí, že to tak bylo či nebylo? Stavební společnost, které jste zadal rozsáhlejší opravu či rekonstrukci, objekt přebírala resp. předávala v jiném stavu, než tvrdí a vy již nemáte možnost prokázat rozpor, protože uvedený detail nemáte zachycen? Provedli jste nákladnou opravu a finanční úřad ji zpochybňuje? Stavební úřad tvrdí, že při opravách či stavebních pracích jste provedli výkony, které neodpovídají oprávněnému rozsahu prací? Nechali jste předělat v objektu některé sítě a již si nejste jisti kudy přesně vedou? Navštívili Vás pobertové a vy nemáte možnost pojišťovně prokázat vlastnictví některých movitých věcí?

Zkuste virtuální prohlídku a máte možnost:
Kdykoliv si udělat fotku jakékoliv části a výřezu z virtuální prohlídky a doložit tak Vaše tvrzení. Efektivně i efektně prezentovat Vámi nabízenou nemovitost či její část na DVD, webových stránkách svých nebo realitních kanceláří, mapách apod. Podívat se na stav sítí před zakrytím, případně měřit úhly a vzdálenosti. Účinně inventarizovat Váš movitý majetek. V klidu usednout a jen si nostalgicky zavzpomínat.

Využití pro stavitele / bytové designery / architekty

Také se Vám stává, že:
Investor má jiný názor na to, v jakém stavu jste převzal, resp. předal objekt při rozsáhlejší opravě či rekonstrukci? Máte pocit, že žádná obyčejná fotografie nedokáže zachytit "genia loci" místa, které jste spoluvytvářeli a vám tak chybí pádný argument, jak přesvědčit o kvalitě své práce nové klienty, protože místo samo je běžně nepřístupné? Nemáte dostatečně zdokumentovány zakryté části díla, případně vícepráce, které nebyly zahrnuty v dokumentaci? Finanční úřad zpochybňuje náklady, které byly s onou akcí spojeny? Stavební úřad tvrdí, že jste při opravách či stavebních pracích provedli výkony, které neodpovídají oprávněnému rozsahu prací?

Zkuste virtuální prohlídku a máte možnost:
Kdykoliv si udělat fotku jakékoliv části a výřezu z virtuální prohlídky a doložit tak Vaše tvrzení. Vtáhnout Vašeho potenciálního zákazníka přímo do prostředí, které jste spoluvytvářeli, aby onu atmosféru místa mohl pocítit na vlastní kůži. Zachytit stav před zakrytím díla resp. před provedením víceprací a poté nejen pohledem, ale případně i měřením úhlů a vzdáleností v prohlídce můžete práce nejen prokázat ale i vyčíslit. Provést kontrolora příslušného úřadu virtuálním staveništěm.

Využití pro obchod / výrobu / služby

Dát o sobě vědět novou, neotřelou formou je vždy konkurenční výhoda. Zkuste virtuální prohlídku umístit na své webové stránky, odkaz na ni do virtuálních map, informačních systémů zaměřených na Vaše potenciální klienty. Vtáhněte je do svého prostředí, ukažte jim, kde Vás najdou, ukažte jim Váš sortiment, ukažte jim Vaše technologie, ukažte jim Vaše špičkové výrobky a služby. Narušte jejich stereotypy a přesvědčte je, že zkusit něco nového, nutně neznamená jít do neznáma.

Využití pro odhadce-soudní znalce

Proč trávit na místě odhadu nepřiměřený čas? Zkuste virtuální prohlídku a drtivou většinu detailů si budete moci inventarizovat v klidu své kanceláře bez toho, že byste se museli obávat, že jste si nějaký detail nezaznamenali. Váš odhad bude navíc doplněn o moderní formu dokumentace.

Využití pro realitní kanceláře

Také se Vám stává, že:
Absolvujete velké množství prohlídek, kdy klient až na místě zjistí, že je to něco jiného, než si představoval? Přitom víte, že v nabídce odpovídající objekt máte, nemůžete ho však bezprostředně předvést a přijdete tím o obchod? Nejste schopni se s klientem, zájemcem, resp. dalšími nutnými účastníky schopni domluvit na čase prohlídky a přišli jste tak o obchod? Měli byste být na dvou prohlídkách najednou a jindy nevíte co s volným časem? Zájemci jsou nedochvilní, či se bez omluvy nedostaví, aniž jste je kdy předtím viděli? Zvažujete, zda vzít do nabídky nějakou vzdálenější nemovitost, protože cestovní náklady zvyšují riziko čisté ztráty? Nedaří se Vám přesvědčit klienty na exklusivní smlouvu? Až později zjistíte, že jste měli udělat záběr z jiného úhlu, na záběrech Vám něco chybí či Vám nestačil zorný úhel fotoaparátu? Cítíte, že byste měli prezentovat svou nabídku neotřelým způsobem?

Zkuste virtuální prohlídku a máte možnost:
Většinu zbytečných prohlídek absolvovat v klidu Vaší kanceláře a na reálné prohlídce půjde zejména o obchod sám. Z reakcí zájemce zjistíte, že ve skutečnosti hledá něco trochu jiného, než popisuje a vy to máte, tak ho ihned proveďte, než odejde jinam. Nemusíte složitě domlouvat čas prohlídky, pozvěte zájemce do Vašeho příjemného prostředí, kde na něj můžete patřičně působit, neutrácíte čas svůj či svých makléřů neefektivním cestováním a na reálnou prohlídku půjdete až s tím, kdo Vás přesvědčil o svém reálném zájmu. Zvýšíte tím své reálné pole působnosti. Nabídněte ji svým klientům v ceně svých služeb, pokud podepíší exklusivně, a nebo je přesvědčte, ať si ji pořídí. Udělat si fotku z jakékoliv části a výřezu z virtuální prohlídky a tu použít k další podpoře Vašeho prodeje. Vaši makléři mohou kdykoliv a kdekoliv provést sve klienty třeba na obrazovce iPadu.