Digitalizace, střih a produkce videa

Zpracování videa

Na shora uvedené prezentaci jsou vidět některé z postprodukčních kroků, které jsou dle potřeb konkrétního projektu prováděny při zpracování videa v programech z rodiny Final Cut Studia Apple a některých dalších programech v našem studiu.

Digitalizace je prováděna z libovolných páskových médií na vlastních zařízeních, případně ze zařízení klienta. Výstupním formátem může být libovolný dohodnutý formát a odpovídající médium. V případě dalšího námi prováděného zpracování digitalizujeme do profesionálních bezeztrátových formátů z rodiny ProRes Apple. Pokud další zpracování neprovádíme, je standardním výstupem DVD disk.

Střih je prováděn z digitalizovaných dat, dodaných digitálních dat či z námi pořízeného digitálního záznamu. Objednat lze plnou šíři postprodukčních služeb, tedy animaci, titulkování, kolorizaci, střih z více kamer, zpracování zvuku, hudební podtext, přípravu DVD, transpozici dat pro různá zařízení a formáty apod.

Objednat lze i produkci SD, HD ready a HD videa od jeho nasnímání až po výsledný produkt na DVD nebo Blue-ray nosičích nebo ve formátu vhodných pro web či elektronická zařízení jako je iPhone, iPad. Video vždy snímáme i stříháme v HD rozlišení a teprve výsledný produkt je pro dosažení co nejlepšího výsledku konvertován do nižších rozlišení. Objednat lze i snímání a střih z více kamer najednou.