Co lze objednat a Co dostanete

Soubor DVD

Virtuální prohlídka

Minimální provedení sestává ze tří sférických panoramat, jež jsou navzájem propojena interaktivními odkazy, ovládacího menu a uloženo je v dohodnutém formátu pro elektronickou prezentaci. Standardně dodávaným formátem je kombinace – Javascript/ HTML5/Flash, který umožnuje rychlé začlenění do webových stránek objednatele a přitom automaticky zabezpečí zobrazení a jeho optimalizaci jak pro PC, Mac, Android, ale i pro zařízení založených na iOS, tedy iPhone, iPad, které technologii flash nepodporují. Virtuální prohlídka je nejméně 3 měsíce prezentována i na našem webu.

Dále lze objednat: delší dobu prezentace na našem webu případně ji nemusíte na našem webu prezentovat vůbec, libovolný další počet sférických panoramat do prohlídky, úvodní animaci, způsob průchodu mezi panoramaty a výchozí úhel pohledu, hudební resp. zvukový doprovod pro jednotlivá panoramata nebo celou prohlídku, logo s odkazem, které je neustále zobrazeno v zorném poli, modifikaci rozsahu a podoby ovládacího menu, menu sestávající z náhledů jednotlivých panoramat, textový list s názvy jednotlivých panoramat, mapu prohlídky s "radary" zobrazujícími aktuální pohled, generování videa z prohlídky pro další střih.

Výstupním formátem může dále být spustitelný exe soubor, spořič obrazovky pro Windows, flash ve formátu swf nebo zapouzdřený swf.' Shora uvedený výčet není z důvodu rozsahu možností úplný, současně je nutno říci, že ne všechny výstupní formáty podporují všechny nabízené možnosti.

Sférické panorama

Standardní provedení je foceno rybím okem 4 snímky do světových stran, 1 snímek vzhůru, 2 snímky dolu na plnoformátovém profesionálním fotoaparátu. Následně jsou snímky sestaveny do ekvirektangulární projekce a ta je umístěna do virtuální prohlídky.

Dále lze objednat: vyšší rozlišení panoramatu nahrazením rybího oka odpovídajícím klasickým objektivem a tomu odpovídajícím zvětšením počtu focených směrů a tím i rozlišení, focení v HDR režimu pro scény s vysokou světelnou dynamikou, kde v každém zvoleném směru bude provedeno 3, 5, 7, ... snímků s různou expozicí, samostatné sférické panorama v dohodnuté projekci a formátu (jpg, tiff, psd, psb, hdr, ...), snímky dolu lze nahradit např. logem.

Širokoúhlá a projekční fotografie

Standardně vycházíme ze sférického panoramatu na nějž dle z něhož dle požadavků klienta aplikujeme příslušnou projekci, úhle pohled, zorný úhel a případný výřez. Jinou možností je provést projekci na povrch vybraného tělesa. Projekcí a povrchů jsou desítky a spolu s dalšími parametry vytváří nepřebernou škálu. Finální výběr tak provádíme na velkoplošném monitoru za účasti klienta. U HDR fotografií variujeme dle potřeb klienta i finální barevnou kompozici. Výstupem je fotografický soubor ve zvoleném rozlišení ve formátu jpg, tifff, png, gif , atd. Širokoúhlou fotografii lze objednat i přímo bez zhotovení sférického panoramatu.

HDR fotografie

Pokud je panorama objednáno v HDR režimu, jeho zpracování zahrnuje nejen správné umístění jednotlivých expozic do prostoru, ale i převod do LDR, pro zobrazení na standardních zařízeních. Standardně je uplatňována fůze expozic pro "fotorealistický" pohled a snížení šumu. Alternativně může být objednáno zpracování v režimu mapování tónů. To je automaticky používáno v prostoru s dynamickými objekty v cílové zóně z důvodu jejich maskování.

Fotografie stísněných prostor

Vzniká obdobně jako sférické panorama, je však nutný vyšší počet snímků, nejvyšší možná přesnost polohování a leckdy je nutná i speciální montáž fotoaparátu. Výsledné panorama je dle zvolené aplikace jako je např. interiér automobilu potřeba dále zpracovat např. maskováním apod. Další možné využití je již identické.

Digitalizace, střih a produkce videa

Digitalizace je prováděna z libovolných páskových médií na vlastních zařízeních, případně ze zařízení klienta. Výstupním formátem může být libovolný dohodnutý formát a odpovídající médium. V případě dalšího námi prováděného zpracování digitalizujeme do profesionálních bezeztrátových formátů z rodiny ProRes Apple. Pokud další zpracování neprovádíme, je standardním výstupem DVD disk.

Střih je prováděn z digitalizovaných dat, dodaných digitálních dat či z námi pořízeného digitálního záznamu. Objednat lze plnou šíři postprodukčních služeb, tedy animaci, titulkování, kolorizaci, střih z více kamer, zpracování zvuku, hudební podtext, přípravu DVD, transpozici dat pro různá zařízení a formáty apod.

Objednat lze i produkci SD, HD ready a HD videa od jeho nasnímání až po výsledný produkt na DVD nebo Blue-ray nosičích nebo ve formátu vhodných pro web či elektronická zařízení jako je iPhone, iPad. Video vždy snímáme i stříháme v HD rozlišení a teprve výsledný produkt je pro dosažení co nejlepšího výsledku konvertován do nižších rozlišení. Objednat lze i snímání a střih z více kamer najednou.

Podpora produktů Apple

Veškeré zpracování provádíme na produktech Apple, a tak přirozeně nativně podporujeme všechna zařízení i formáty vhodné pro produkty Apple a nejen to. V prostředí Mac OsX provozujeme i prostředí Windows, a tak máme možnost nejen produkovat všechny formáty nativní pro Windows, ale reálně je i otestovat.

Zpracování grafických dat, tištěný výstup, příprava webových stránek, flash animace, bannery, elektronické publikace apod.

Není to základním předmětem naší nabídky, ale v rámci dané zakázky je možné zrealizovat i tyto práce případně poradenství v nich.

Média pro předání dat

Zakázka je standardně předána v objednaném rozsahu na DVD disku s tematickým potiskem, názvem zakázky, objednatelem a dnem zhotovení disku. Data lze alternativně předat i na discích s rozhraními USB, FireWire (1394) 400 a 800, eSATA, SATA. Data menšího rozsahu lze zaslat i elektronickou cestou.

Cena

Vzhledem k rozsahu možností a jejich variací je sjednávána dohodou případ od případu. Cena je vždy sjednána jako pevná pro klientem zvolené parametry a to i v případě, že výsledná pracnost bude vyšší než odhadovaná. Případné dodatečné požadavky klienta budou oceněny opět dohodou nad těmito pracemi, případně hodinovou sazbou u těch prací, jimž je klient přítomen a přímo ovlivňuje výsledek. Slevu poskytujeme na celkový objem zakázek.